Τα τελευταία έτη όλες σχεδόν οι φορολογικές υποχρεώσεις διεκπαιρεώνονται ηλεκτρονικά.  Είναι άλλωστε γνωστό ότι σταδιακά οι Δ.Ο.Υ.θα κλείσουν.

Σιγά σιγά δημιουργήθηκε, και για τους ιδιώτες φορολογουμένους, η ανάγκη της μόνιμης συνεργασίας τους  με κάποιο εξειδικευμένο λογιστικό γραφείο το οποίο θα μπορεί να φέρει εις πέρας αυτές τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Το γραφείο μας διεκπαιρεώνει με απόλυτη υπευθυνότητα και επαγγελματισμό τις παρακάτω  εργασίες :

-Την σύνταξη και αποστολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  μισθωτών και συνταξιούχων Ε1.

-Την σύνταξη και αποστολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9.

-Την σύνταξη και αποστολή της αίτησης  χορήγησης οικογενειακού επιδόματος  Α21.

-Την σύνταξη και αποστολή της αίτησης επιδόματος θέρμανσης.

-Την σύνταξη και αποστολή αίτησης ρύθμισης οφειλών.

-Την εκτύπωση εκκαθαριστικών όλων των ειδών (Φορολογίας εισοδήματος, Ε9.)

-Την εκτύπωση όλων των ειδών ταυτοτήτων οφειλής (Τέλη κυκλοφορίας, ΕΝΦΙΑ, κλπ.)

-Την εκτύπωση παραβόλων (Κατόπιν γνωστοποίησης του φορέα που θα κατατεθεί).

-Την έκδοση φορολογικής ενημερότητας.

-Την ηλεκτρονική κατάθεση μισθωτηρίων ακινήτων.