Άνοιξε η εφαρμογή για την χορήγηση κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο μας.