ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την σύσταση όλων των μορφών επιχείρησης  απο την αρχή και μέχρι την έναρξη στην ΔΟΥ.

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε την  μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και για τις δύο υφιστάμενες κατηγορίες (απλογραφικά  “Β κατηγορίας”  και διπλογραφικά  “Γ κατηγορίας”).

Διεκπαιρεώνουμε με απόλυτη  υπευθυνότητα και επαγγελματισμό τις παρακάτω  υποχρεώσεις των επιχειρήσεων:

-Καταχώρηση παραστατικών εσόδων-εξόδων.

-Εκτύπωση τρίμηνης μηχανογραφικής  κατάστασης εσόδων-εξόδων.

-Υπολογισμός, εκτύπωση και αποστολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

-Την σύνταξη και αποστολή της δήλωσης φορολογιας εισοδήματος  νομικών προσώπων.

-Σύνταξη και αποστολή τρίμηνης κατάστασης πελατών προμηθευτών.

-Ενημέρωση ανα τακτά χρονικά διαστήματα της πορείας των εσόδων και των εξόδων της επιχείρησης.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

Όλες οι υπηρεσίες που περιγράφονται στην ενότητα “ ιδιώτες” προσφέρονται χωρίς επιπλέον κόστος  στους συνεργάτες επαγγελματίες.  

 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Αναλαμβάνουμε την μηχανογραφική υποστήριξη της μισθοδοσίας για όλες τις μορφές επιχειρήσεων (Ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες, κεφαλαιουχικές εταιρείες).

Διεκπαιρεώνουμε με απόλυτη  υπευθυνότητα και επαγγελματισμό τις παρακάτω  υποχρεώσεις :

-Προσλήψεις, απολύσεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις.

-Υπολογισμός μηνιαίας μισθοδοσίας.

-Υπολογισμός και εκτύπωση μηνιαίων απόδείξεων πληρωμής εργαζομένων.

-Σύνταξη και αποστολή ετήσιου πίνακα προσωπικού.

-Υπολογισμός, εκτύπωση και αποστολή μηνιαίας ΑΠΔ.

-Υπολογισμός, εκτύπωση και αποστολή μηνιαίας δήλωσης ΦΜΥ.

-Υπολογισμός, εκτύπωση και αποστολή ετήσιας δήλωσης ΦΜΥ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση του εσωτερικού λογιστηρίου της επιχείρησης με τρόπο κατα τον οποίο γίνεται εύκολη η αναζήτηση οποιουδήποτε εγγράφου.

Η εμπειρία μας μας έχει διδάξει ότι αυτή η εργασία είναι αρκετά σημαντική για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Το γραφείο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένα γραφεία τα οποία συντάσουν και διεκπαιρεώνουν πλήρως φακέλους για προγράμματα ΕΣΠΑ.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΕΡΕΣΙΕΣ

Το γραφείο μας συνεργάζεται με έγκριτα νομικα γραφεία τα οποία παρέχουν ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες.