Διεκπαιρεώνουμε με απόλυτη  υπευθυνότητα και επαγγελματισμό τις παρακάτω  υποχρεώσεις των επιχειρήσεων: 

- Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και για τις δύο υφιστάμενες κατηγορίες (απλογραφικά  “Β κατηγορίας”  και διπλογραφικά “Γ κατηγορίας”).

- Καταχώρηση παραστατικών εσόδων-εξόδων.

- Εκτύπωση τρίμηνης μηχανογραφικής  κατάστασης εσόδων-εξόδων.

- Υπολογισμός εκτύπωση και αποστολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

- Σύνταξη και αποστολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  νομικών προσώπων.

- Σύνταξη και αποστολή τρίμηνης κατάστασης πελατών προμηθευτών.

- Ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα της πορείας των εσόδων και των εξόδων της επιχείρησης. (Οικονομική εικόνα επιχείρησης)