Αναλαμβάνουμε την μηχανογραφική υποστήριξη της μισθοδοσίας για όλες τις μορφές επιχειρήσεων (Ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες, κεφαλαιουχικές εταιρείες).

Διεκπαιρεώνουμε με απόλυτη  υπευθυνότητα και επαγγελματισμό τις παρακάτω  υποχρεώσεις :

-Προσλήψεις, απολύσεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις.

-Υπολογισμός μηνιαίας μισθοδοσίας.

-Υπολογισμός και εκτύπωση μηνιαίων αποδείξεων πληρωμής εργαζομένων.

-Σύνταξη και αποστολή ετήσιου πίνακα προσωπικού.

-Σύνταξη και αποστολή πίνακα προσωπικού για κάθε νέα πρόσληψη.

-Υπολογισμός, εκτύπωση και αποστολή μηνιαίας ΑΠΔ.

-Υπολογισμός, εκτύπωση και αποστολή μηνιαίας δήλωσης ΦΜΥ.

-Υπολογισμός, εκτύπωση και αποστολή ετήσιας δήλωσης ΦΜΥ.