Όλες οι υπηρεσίες που περιγράφονται στην ενότητα “ ιδιώτες” προσφέρονται χωρίς επιπλέον κόστος  στους συνεργάτες επαγγελματίες.