Αναλαμβάνουμε την σύσταση όλων των μορφών επιχείρησης  από την αρχή των διαδικασιών  και μέχρι την έναρξη της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ.